img
درباره ما

ما موظف، معتقد، قدردان و خدمتگزاریم

پگاه آن روز که محجوبه رضا دیگر چشم نگشود، اندوه جانمان را در پنجه اش فشرد و بغض، راه بر نفسمان بست و می‌رفت قالب تهی کنیم. رنج محروم شدن از نسیم کلمات پُرمهر و فروغ نگاه مهربانش در باورمان نمی‌گنجید. او همدم محجوب و درد آشنایی بود که دل در سینه اش می‌تپید و عشق در رگهایش جریان داشت. خورشیدی بود گرمابخش و درخشان که سرطان چون ابری سیاه و سرد بر آن سایه افکند و تیرگی را بر جهانمان چیره کرد. اما مرگ حجاب راه محجوبه نشد؛ رنجی که در دوران بیماری بر دوش کشید، شب چراغی شد تا چین رنج را بر پیشانی بیماران و همراهانشان بهتر ببینیم. او، چون شمعی سوخت تا روشنی بخش راه امید باشد. او با دردهای جانکاهش به ما آموخت چگونه همدم و یاری دهنده ای باشیم که مجال ندهیم شب های بیماری با تنهایی و بی کسی سردتر شود. همدم محجوب را بنا کردیم تا دیگر هیچ بیمار و سالمند و کم‌توانی؛ جز بیماری، درد دیگری نداشته باشد. می‌دانیم، بیماری علاوه بر درد و هزینه؛ رنج هم دارد؛ رنجی که روح را می‌تراشد و از انسانِ تنها، پیکری شکسته و اندوهگین می‌سازد. دیده ایم سوختن در آتش تب چگونه است؛ رنج جست و جوی یافتن دستان مهربان پزشکان و پرستارانی که علاوه بر تخصص، رسم مهرورزی را بدانند، چشیده ایم. آن مسیر سخت، به ما آگاهی داد تحصیل و دانش به تنهایی کافی نیست و باید حلقه همکارانمان مزین به نگین عشق و پاکی باشد. از اینرو؛ تمامی همدلان همدم محجوب علاوه بر تخصص، پیشینه و رفتارشان نیز مورد تحقیق قرار گرفته است تا نه تنها متخصص‌ترین؛ که نیک‌ترین های حرفه خویش باشند. ما نه فقط در بیماری؛ که در هر جایی نیازمند همدلی و همراهیمان باشید، کنارتان هستیم، چرا که یاد و خاطره محجوبه رضا؛ اجازه نمی‌دهد فراموش کنیم که برای ادای دین آمده‌ایم. ما مهر و قدرشناسی را سرلوحه ی کارمان قرار دادیم و آنچه می‌کنیم نه محبت؛ که وظیفه است.

  • ما نیز، همچون شما، نیازمند خدماتی همراه با مهر و عطوفت هستیم.
  • هزینه ها، برای ما هم دغدغه بوده و هست، در کاهش آن کوشیده ایم.
  • تلاش کرده ایم، تمامی خدمات مرتبط را عرضه کنیم، تا نیاز شما را، حرفه ای و کامل برطرف کنیم.
img
۳۷۸+

اعضاء خدمات دهنده

img
۱۱۷۸+

بیماران خوشحال

img
۹۵+

عنوان خدمت

img
۱۴۲۹+

رضایت مشتریان

خبرنامه

اشتراک در خبرنامه هَم دَم


    نیاز به مشاوره دارید؟ با ما گفتگو کنید